CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỌI NGƯỜI CÙNG VUI

262 Huỳnh Văn Bánh, P11, Phú Nhuận, TPHCM
(028) 6278 3969

THỎA THUẬN DỊCH VỤ AZIBAI

 • GIỚI THIỆU

  Với mục tiêu xây dựng một nền tảng giúp người bán hàng có thể đạt mức doanh thu tối đa nhưng chi phí quảng cáo, tiếp thị tiết kiệm nhất, Azibai không ngừng nỗ lực phát triển và cho ra đời các dịch vụ hỗ trợ Người Dùng kinh doanh, mở rộng hệ thống bán hàng và kiếm tiền trên các lượt tương tác, chia sẻ. Điều khoản dịch vụ này giúp Người Dùng hiểu rõ hơn về các sản phẩm dịch vụ của Azibai, thiết lập các quy tắc, nội quy và thỏa thuận chung, xây dựng một cộng đồng an toàn và hiệu quả.

  • Hiệu lực của Thỏa Thuận Dịch Vụ Azibai

   Khi Người Dùng đồng ý mua và sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Azibai và/hoặc trở thành đối tác của Azibai (“Dịch Vụ Azibai”) có nghĩa là Người Dùng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và không hủy ngang với các quy định, nội dung trong Thỏa Thuận Dịch Vụ Azibai (“Thỏa Thuận”) này. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào tại Thỏa Thuận, Người Dùng vui lòng không tiến hành mua và sử dụng Dịch Vụ Azibai, hoặc ngưng tất cả các hoạt động khai thác tính năng từ hoặc liên quan đến Dịch Vụ Azibai, hoặc gửi đề nghị đến Azibai gỡ bỏ các tính năng được tích hợp từ việc mua Dịch Vụ Azibai. Việc ngưng sử dụng Dịch Vụ Azibai của Người Dùng được hiểu là Người Dùng đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận và Azibai không có bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào đối với việc hoàn trả phí và bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Người Dùng nếu có.

   Thỏa thuận này được thiết lập để điều chỉnh hai đối tượng Người Dùng bao gồm (1) Người Dùng sử dụng dịch vụ được bán bởi Azibai và (2) Người Dùng là Đối tác của Azibai. Tùy vào loại dịch vụ được Người Dùng lựa chọn và giao kết với Azibai, các điều khoản tại Mục [*] (Dịch vụ được cung cấp bởi Azibai) và/hoặc Mục [*] (Đối tác của Azibai) được áp dụng tương ứng. Các điều khoản khác ngoài hai mục trên trong Thỏa Thuận này đương nhiên được áp dụng với bất cứ đối tượng Người Dùng nào.

   Nếu có bất kỳ thỏa thuận nào khác được thiết lập và ký kết giữa Người Dùng và Azibai, các nội dung tại thỏa thuận đó không trái với nguyên tắc được thể hiện tại Thỏa Thuận này, và các quy định tại bản thỏa thuận đó được ưu tiên áp dụng.

  • Tuân thủ và bảo lưu

   Thỏa Thuận này, Điều khoản sử dụng Mạng xã hội Azibai và các nội dung được dẫn chiếu khác nếu có tạo thành bộ các điều khoản quy định hành vi của Người Dùng. Người Dùng đảm bảo rằng, trước khi đọc, đồng ý và tuân thủ toàn bộ quy định theo Thỏa Thuận này, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ quy định tại Điều khoản sử dụng Mạng xã hội Azibai. Trong trường hợp hoặc Thỏa Thuận này bị vô hiệu vì bất kì lí do gì hoặc một hay nhiều quy định tại Thỏa Thuận và/hoặc Điều khoản sử dụng Mạng xã hội Azibai vô hiệu, tính hiệu lực của các quy định còn lại của Thỏa Thuận và Điều khoản sử dụng Mạng xã hội Azibai được bảo lưu.

  • Định nghĩa

   Trong Thỏa Thuận Dịch Vụ này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu hiểu khác đi, các cụm từ được viết hoa được hiểu theo các nghĩa tương ứng theo đây:

   • “Thỏa Thuận” có nghĩa là Thỏa Thuận Dịch Vụ này, các Phụ Lục, văn bản điều chỉnh, bổ sung nếu có;
   • “Dịch Vụ Azibai” có nghĩa là là những dịch vụ được Azibai xây dựng, phát triển và cung cấp cho người dùng nhằm nâng cao giá trị cho mỗi tài khoản và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của người bán hàng đạt hiệu quả và tiết kiệm thời gian, chi phí nhiều nhất, được quy định cụ thể tại Mục II – [Dịch vụ Azibai];
   • “Đối Tác Azibai” có nghĩa là cá nhân, tổ chức tham gia hệ thống môi giới Dịch Vụ Azibai, được quy định cụ thể tại [*];
   • “Azibai” có nghĩa là Công ty TNHH Dịch vụ Mọi Người Cùng Vui, là tổ chức duy nhất sở hữu hợp pháp nền tảng công nghệ Mạng xã hội Azibai. Trong Thỏa Thuận này, mọi điều khoản tham chiếu đến Azibai được hiểu là tham chiếu đến quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Mọi Người Cùng Vui và/hoặc đến nền tảng công nghệ Mạng xã hội kinh doanh Azibai có tên miền azibai.com, tùy theo bối cảnh được đề cập đến.
   • “Người Dùng” có nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng Azibai;
   • “Bên Thứ Ba” có nghĩa là cá nhân, tổ chức khác không phải là Azibai và Người Dùng.
 • DỊCH VỤ AZIBAI

  Dịch vụ được cung cấp bởi Azibai được liệt kê, quy định tại Thỏa Thuận này và được đăng tải để người dùng đăng ký sử dụng trực tuyến tại [*] [link]. Trong nhiều trường hợp, nhiều dịch vụ mới được Azibai phát triển và đăng tải trên website nhưng chưa kịp tiến hành cập nhật tại Thỏa Thuận này, các dịch vụ mới đó vẫn chịu sự điều chỉnh chung theo Thỏa Thuận này.

  • Dịch vụ gắn tên miền

   Dịch vụ gắn tên miền được Azibai xây dựng và phát triển với mục tiêu (i) định danh tài khoản người dùng một cách rõ ràng (ii) hạn chế tối đa việc sao chép, giả mạo tài khoản (iii) mang giá trị sở hữu riêng, chuyên nghiệp cho người dùng (iv) giúp thao tác tìm kiếm người dùng trở nên dễ dàng hơn bằng việc tìm kiếm trên mọi trình duyệt thông qua tên miền được cấu hình và (v) tiết kiệm tối đa chi phí duy trì một website chuyên nghiệp.

   • Các loại dịch vụ gắn tên miền

    Dịch vụ gắn tên miền bao gồm: Gắn tên miền cho Trang bán hàng, Gắn tên miền cho Trang cá nhân, Gắn tên miền cho Trang Phụ. Mỗi loại dịch vụ gắn tên miền được mô tả cụ thể tại phần Mô tả dịch vụ tương ứng tại giao diện mua dịch vụ Azibai [*], là một phần không tách rời của Thỏa Thuận

   • Sử dụng dịch vụ Gắn tên miền

    - Để sử dụng dịch vụ Gắn tên miền, Người Dùng cần sở hữu hợp pháp ít nhất 01 tên miền tại thời điểm yêu cầu gắn tên miền. Một tên miền chỉ có thể được gắn vào một trang người dùng duy nhất và không được thay đổi trang người dùng được gắn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

    - Dịch vụ gắn tên miền có thời hạn tương ứng với thời hạn sở hữu tên miền được gắn của người dùng. Trong trường hợp tên miền hết hạn và bị thu hồi, người dùng phải trả phí dịch vụ mới khi có yêu cầu gắn lại tên miền cho trang đã bị thu hồi tên miền trước đó.

    - Người Dùng sử dụng Dịch vụ Gắn tên miền cung cấp bởi Azibai được cung cấp dấu hiệu nhận biết mặc định gắn Tên Người Dùng.

    - Cấu hình, giao diện, tính năng Trang cá nhân, Trang bán hàng, Trang chi nhánh hay bất kỳ trang người dùng nào khác được phát triển trên Azibai là đồng bộ và mặc định theo ý chí đơn phương của đội ngũ Azibai. Việc Người Dùng sử dụng dịch vụ Gắn tên miền của Azibai không làm phát sinh bất kỳ quyền yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung nào đối với các trang người dùng này.

   • Quyền và nghĩa vụ của Hai Bên

    - Khi mua và sử dụng dịch vụ gắn tên miền của Azibai, Người Dùng cam kết: tên miền được Người Dùng sử dụng để đề nghị Azibai cấu hình đang thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Người Dùng hoặc được ủy quyền hợp pháp, nhận quyền sử dụng hợp pháp từ chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấu hình. Người Dùng tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh từ và/hoặc liên quan đến tên miền được cấu hình vào tài khoản của mình.

    - Azibai không có nghĩa vụ xác minh quyền sở hữu và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến tên miền được đề nghị cấu hình và theo đó Azibai được miễn trừ trách nhiệm phát sinh từ các vấn đề này

    - Theo báo cáo của bất kỳ Người Dùng nào và/hoặc theo bằng chứng hợp pháp được cung cấp hoặc thu thập được, Azibai toàn quyền quyết định gỡ tên miền vi phạm đã được cấu hình vào tài khoản Người Dùng có tên miền vi phạm. Việc gỡ tên miền theo đây đồng thời làm chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Azibai với Người Dùng và ngược lại theo giao dịch mua Dịch Vụ Cấu Hình Tên Miền của Người Dùng. Trong mọi trường hợp, phí mua dịch vụ không được hoàn trả cho Người Dùng.

  • Dịch vụ mở hệ thống trang phụ
   • Bằng việc đồng ý sử dụng dịch vụ Mở thêm trang phụ, Người Dùng có thể mở thêm các trang phụ khác trực thuộc chính tài khoản đang sử dụng của Người Dùng thực hiện quản lý tập trung tất cả các Trang phụ này
   • Người Dùng sử dụng Dịch vụ mở hệ thống trang phụ (“Chủ Tài Khoản”) có nghĩa vụ kiểm soát tính tuân thủ pháp luật của tất cả hoạt động của các Trang phụ trực thuộc tài khoản của mình trên nền tảng Mạng xã hội Azibai. Chủ Tài Khoản là chủ thể chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hoạt động của Trang phụ trực thuộc
  • Dịch vụ mở hệ thống cộng tác viên

   Trong Thỏa Thuận Dịch Vụ này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu hiểu khác đi, các cụm từ được viết hoa được hiểu theo các nghĩa tương ứng theo đây:

   • Dịch vụ mở Cộng tác viên cho phép Người Dùng là người bán hàng kết nối và mời các người dùng khác trở thành cộng tác viên thực hiện các công tác tiếp thị và môi giới hàng hóa dịch vụ cho doanh nghiệp của mình.
   • Người bán và Cộng tác viên tự do và tự mình thỏa thuận về mức hoa hồng và thù lao đối với mỗi sản phẩm dịch vụ được giao dịch thành công thông qua việc môi giới, tiếp thị của Cộng tác viên. Azibai theo đó không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với hoặc liên quan đến quan hệ phát sinh giữa Người Dùng và Cộng tác viên của Người Dùng và/hoặc giữa Người Dùng và bất kỳ Bên Thứ Ba nào khác
  • Dịch vụ vận chuyển
   • Dịch vụ vận chuyển cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa của người bán đến người mua bởi các đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp, uy tín được Azibai lựa chọn và gợi ý Người Dùng lựa chọn sử dụng.
   • Mỗi đơn vị vận chuyển có điều kiện, điều khoản và chính sách dịch vụ khác nhau. Người Dùng có nghĩa vụ tìm hiểu và nắm rõ các quy định này trước khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của đơn vị đó. Việc lựa chọn sử dụng dịch vụ của một đơn vị bất kỳ được hiểu là Người Dùng đã đọc, nắm rõ và đồng ý với tất cả các điều kiện, điều khoản và chính sách của đơn vị đó.
   • Azibai là đơn vị trung gian giới thiệu các đơn vị vận chuyển để người dùng lựa chọn sử dụng, không có bất kỳ sự can thiệp nào của Azibai trong quan hệ được xác lập giữa Người Dùng và đơn vị vận chuyển thông qua nền tảng Azibai. Không có bất kỳ sự nắm giữ, lưu trữ tài sản nào bao gồm nhưng không giới hạn giá trị hàng hóa dịch vụ giao dịch, phí vận chuyển hàng hóa của Azibai đối với Người Dùng cũng như Đơn Vị Vận Chuyển. Azibai do đó được miễn trừ bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào phát sinh giữa đơn vị vận chuyển và người dùng.
   • Trong trường hợp có lỗi phát sinh từ hệ thống kỹ thuật vận hành của Azibai, Người Dùng có nghĩa vụ thông báo kịp thời đến đội ngũ hỗ trợ Người Dùng của Azibai để được khắc phục nhanh chóng
   • Người bán và Người mua có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu cung cấp khi sử dụng dịch vụ vận chuyển và trong quá trình đặt, giao nhận hàng hóa
   • Người Dùng đảm bảo và cam kết không đăng tải, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật trên Azibai, cung cấp đủ giấy tờ hoặc các bằng chứng hợp pháp khác cho Azibai trong trường hợp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Người Dùng đảm bảo và cam kết loại hàng hóa được gửi cho đơn vị vận chuyển là đúng với hàng hóa được đăng tải và kinh doanh trên Azibai
  • Dịch vụ thanh toán trực tuyến
   • Dịch vụ thanh toán trực tuyến cho phép khách hàng của người bán thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ qua Internet bằng các loại thẻ như Visa, Mastercard và JCB, thẻ nội địa, ATM, internet banking, QR code của các Ngân hàng hoặc của các tổ chức phát hành thẻ khác phát hành
   • Sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến giúp người bán chủ động trong việc quản lý dòng tiền doanh thu của mình mà không chịu sự can thiệp của azibai.
   • Người Dùng chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán, Đơn Vị Chấp Nhận Thẻ trước khi thực hiện thực hiện thanh toán
   • Người Dùng cần đăng ký tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu hợp pháp của mình và cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cần thiết theo yêu cầu của Azibai và của Đơn vị chấp nhận thẻ khi sử dụng Dịch vụ thanh toán trực tuyến. Azibai không chịu trách nhiệm khắc phục các lỗi ký thuật phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với các Tài khoản ngân hàng chưa được đăng ký
   • Azibai là đơn vị trung gian giới thiệu các Đơn Vị Chấp Nhận Thẻ để Người Dùng lựa chọn sử dụng, không có bất kỳ sự can thiệp nào của Azibai trong quan hệ được xác lập giữa Người Dùng và Đơn vị thanh toán. Azibai do đó được miễn trừ bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào phát sinh giữa Đơn Vị Chấp Nhận Thẻ, Đơn Vị Trung Gian Thanh Toán và người dùng.
  • Quyền và nghĩa vụ chung của Người Dùng
   • Người Dùng sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Azibai được hiểu là đã đọc và hiểu rõ các quy định tại Thỏa Thuận này và tại các văn bản có liên quan khác. Trong mọi trường hợp, phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả lại Người Dùng sau khi đã thanh toán
   • Người Dùng mua các dịch vụ cung cấp bởi Azibai không bị giới hạn thời gian sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, Người Dùng đồng ý rằng Azibai có quyền đơn phương ngưng hoặc tạm ngưng việc sử dụng dịch vụ của Người Dùng bất kỳ lúc nào trong các trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn: Người Dùng vi phạm các quy định, chính sách đối với Người Dùng được Azibai ban hành; Người Dùng thông qua việc sử dụng các dịch vụ của Azibai thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; Azibai thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
   • Người Dùng có nghĩa vụ trung thực phối hợp với cơ quan chức năng khi phát sinh các vấn đề pháp lý cần giải quyết đối với hoặc liên quan đến tên miền và/hoặc trang người dùng được cấu hình tên miền theo Dịch Vụ Azibai của mình
   • Azibai được hiểu là đơn vị trung gian cung cấp nền tảng công nghệ cho các giao dịch giữa Người Dùng và Bên Thứ Ba, do đó không có bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh giữa Azibai và Bên Thứ Ba trong giao dịch mua bán Dịch Vụ Azibai giữa Azibai với Người Dùng. Cũng trong giao dịch này, nghĩa vụ của Azibai được xem là hoàn tất sau khi thực hiện các thao tác kỹ thuật cần thiết để Người Dùng có thể sử dụng Dịch Vụ đã mua tương ứng.
   • Giao dịch mua bán Dịch Vụ Azibai giữa Người Dùng và Azibai không trao và/hoặc tạo ra bất kỳ quyền sử dụng, khai thác thương mại đối với nhãn hiệu, thương hiệu của Azibai, quyền sử dụng các phần mềm, chương trình mã hóa hay bất kỳ kỹ thuật công nghệ nào khác cho Người Dùng
  • Ví Azibai
   • Ví Azibai là một tính năng được Azibai xây dựng và phát triển nhằm mục đích làm phương tiện hỗ trợ thanh toán phí khi mua Dịch Vụ Azibai của Người Dùng. Số dư trong Ví Azibai chỉ có thể được sử dụng để mua Dịch Vụ Azibai và không thể rút về tài khoản ngân hàng của Người Dùng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
   • Người Dùng nạp tiền vào Ví Azibai bằng cách nạp tiền vào Tài khoản ngân hàng của Azibai được cung cấp trong quy trình nạp tiền hoặc thanh toán tiền mặt cho Azibai. Azibai tiến hành kích hoạt số dư trong Ví Azibai của Người Dùng tương ứng với số tiền đã được nạp thành công.
 • THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

  • Người Dùng có thể thanh toán phí dịch vụ bằng một trong các phương thức: (i) Ví MoMo, (ii) Thanh toán online bằng thẻ Ngân hàng nội địa hoặc Thẻ quốc tế hoặc (iii) Ví Azibai
  • Các Đơn vị trung gian thanh toán được liên kết với Azibai là những đơn vị đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam bởi Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền
  • Các thông tin liên quan đến hoạt động thanh toán, tài khoản thanh toán của Người Dùng mua Dịch Vụ Azibai được đảm bảo an toàn bảo mật.
  • Trong trường hợp lựa chọn thanh toán bằng hình thức Ví MoMo hoặc Thanh toán online bằng thẻ ngân hàng, Người Dùng phải chấp hành các quy định và thực hiện đúng theo các thao tác được yêu cầu bởi các đơn vị trung gian thanh toán này. Azibai không tiến hành lưu giữ thông tin Thẻ thanh toán của Khách Hàng, các thao tác này được thực hiện và bảo đảm bởi Đơn vị trung gian thanh toán.
  • Thanh toán bằng Ví Azibai: được tiến hành trong trường hợp Người Dùng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Ngân hàng của Azibai.
  • Người Dùng chỉ có thể hủy mua Dịch vụ và được hoàn tiền Dịch Vụ đã thanh toán khi Azibai chưa tiến hành cài đặt Dịch Vụ theo sản phẩm đã được chọn mua.
 • CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

  • Giải quyết tranh chấp: mọi tranh chấp giữa Người Dùng và Azibai liên quan đến Dịch Vụ Azibai được giải quyết thông qua con đường thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải, tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.
  • Azibai bảo lưu quyền chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi các điều kiện và điều khoản của Thỏa Thuận này. Thỏa Thuận được đăng tải công khai trên website azibai.com để Người Dùng dễ dàng tiếp cận.
  • Nếu có bất kỳ điều kiện, điều khoản nào tại Thỏa Thuận này không phù hợp với quy định pháp luật vì chưa được cập nhật theo sự thay đổi của luật pháp, các quy định pháp luật điều chỉnh đến các vấn đề được quy định theo đây được áp dụng.
  • Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày Thỏa Thuận được đăng tải công khai trên nền tảng Azibai.